>

Yerel Kalkınma İçin İş Dünyası Buluştu

Yerel Kalkınma İçin İş Dünyası Buluştu

Yerel Kalkınma İçin İş Dünyası Buluştu

Türkiye'nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen “Iş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin İzmir'de gerçekleşen üçüncü etkinliği kapsamında Sivil Toplum Zirvesi yapıldı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.
Sivil toplumu gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan da geliştiğine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “TURKONFED olarak sivil toplumun kalkınmamıza sağlayacağı gücün farkındalığıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kent konseylerine daha fazla söz verilmesini ve katılımcılığın artırılmasını da bir gereklilik olarak görüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. TÜRKONFED'in 3D olarak tanımladığı “Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm'ün Türkiye'nin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Kaya, iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, çevreye karşı bütüncül bir yaklaşımla sorumluluklarını yerine getirmesinin dönüşüm sürecine sağlayacağı katkılara da dikkat çekti. Etkinliğin açılışını yapan BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt, sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme ile yerel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını ifade ederek, “Kurumun sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için temel faaliyetlere ek olarak kurumsal kapasitesini de planlı olarak geliştirmesi gerekiyor” dedi