>

Ege Yönetim Danışmanları Derneği

Ege Yönetim Danışmanları Derneği

EGEYDD

Merkezi İzmir’de bulunan Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD), yönetim danışmanlığı hizmeti veren gerçek ve tüzel kişileri bünyesinde toplayarak; yönetim danışmanlığı hizmetinin, mesleki, teknik, ahlaki ve profesyonel, standart, kural düşünce ve uygulaması olan bir meslek olarak gelişmesine yardımcı olmak, hizmetin kalitesini ve mesleğin, gerek icra edenler gerekse hizmeti kullananlar nezdinde saygınlığını geliştirmek ve yaymak amacıyla kurulmuştur.

“Ege bölgesinde yönetim danışmanlığı mesleğini hak ettiği yere taşımak, dolayısıyla danışanların ülkeye katkılarını arttırmak” misyonunu üstlenen derneğin vizyonu ise “Yönetim danışmanlığı hizmeti temininde referans kurum olup danışan memnuniyetini üst düzeye çıkarmak, anlaşmazlıkların çözümünde de hakemlik yaparak güvene dayalı gelişen danışan-danışman ilişkisinin zedelenmemesi yönünde destek sağlamak ve yönetim danışmanlığı mesleğinin itibarını yüceltmek” olarak tanımlanmıştır.

Mesleki Yükümlülüklerimiz

Bilgi Sahibi Olmak: Üyeler yürürlükteki tüzük, yönetim sistemi belgeleri ve temel mesleki belgeler hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Üyeler uzmanlıkları içine giren alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki ilke ve standartları iyileştirmek ve geliştirmek için her türlü gayreti göstermelidirler.

Öz Disiplin: Üyeler mesleğin öz disipline sahip niteliğinin bir ayrıcalık olduğunu kabul etmeli ve her üye bu ayrıcalığı korumak için gerekli sorumluluğu göstermelidir. Bu yüzden, her üye, diğer üyelerin meslek kurallarına uygunsuz davranışlarını derneğe rapor etmekle yükümlüdür.

Birlikte Çalışılan Diğer Danışmanlardan Doğan Yükümlülükler: Üyeler, kendi adlarına çalışan diğer yönetim danışmanlarının da yürürlükteki Temel Mesleki Belgeleri (TMB) iyi bildiklerinden ve mesleklerini buna göre uyguladıklarından emin olmalıdırlar.

Tanınma – İmaj: Üyeler meslek saygınlığını ve mesleğin toplumun yararına olma özelliğini koruyacak şekilde davranmakla ve öneri ve çalışmalarının kalitesini düşürecek fiil, davranış ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler. Üyeler mesleki konumlarının itibarını zedeleyici işlerde bulunamazlar.

Profesyonel Yükümlülüklerimiz

Yetkin Olma: EGEYDD Üyesi sadece yetkin olduğu ve danışana verimli bir şekilde hizmet verebileceği işleri kabul eder. Üye, verdiği öneri, değerlendirme ve çözümlerin oluşumunda konuyla ilgili tüm bilgi ve deneyimlerin nesnel bir şekilde analiz edilmiş ve düşünülmüş olduğundan, gerçekçi, uygulanabilir ve danışan tarafından açıklıkla anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır.Tarafsızlık ve Dürüstlük: EGEYDD Üyesi, danışanın çalışma ile ilgili beklentileri hakkında tam anlamıyla açıklayıcı ve dürüst tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür. Üye, gerekli açıklama ve uyarıları yapmadan, kısa vadede fayda sağlayacak fakat uzun vadede danışanı zarara uğratacak önerilerde bulunmamalıdır. 

Gizlilik: Üye, danışanlarına ait tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Bağımsızlık: EGEYDD Üyesi, profesyonel sorumluluklarıyla tutarlı olmayan veya bir şekilde saygınlıklarını olumsuz etkileyecek durum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Üye, danışmanlık hizmetini verirken sadece kendi tarafsız bakış açıları ile danışanın çıkarlarını göz önüne alarak hareket etmekle yükümlüdür.

Ücret Düzenlemeleri ve Çıktılar: EGEYDD Üyesi, işi kabul etmeden önce, danışan ile işin amacı, kapsamı, çalışma planı ve maliyetleri hakkında tam olarak anlayış birliğine varmakla yükümlüdür. Üye, dürüstlüğüne ve/veya sunduğu hizmetlerin kalitesine zarar verme potansiyeline sahip ücret düzenlemelerine girmemelidir.

Profesyonellik: EGEYDD Üyesi, danışanlar, kamuoyu ve diğer üyelerle olan tüm ilişkilerinde tam anlamıyla profesyonel bir yaklaşımı korumakla yükümlüdür.

İş Geliştirme: EGEYDD Üyesi, EGEYDD’nin veya dernek üyelerinin profesyonel imajını zedeleyecek yöntemler kullanarak iş elde etmeye çalışamaz.

Uyuşmazlık: EGEYDD