>

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği

ESİAD

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), ülkemiz iş dünyasını, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla 16 Mart 1992’de kurulmuştur.

200’den fazla üyesinin temsil ettiği 1000 civarında firma ile ESİAD, kayıtlı istihdam, katma değer ve dış ticaret açısından Ege endüstri ve iş yaşamının lokomotifliğini yapmaktadır.

ESİAD, üretime ve uluslararası ticarete dayalı bir kalkınmanın önemini vurgulayarak, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme için ülkemizin ve Ege Bölgesi’nin ekonomik, sosyal sorunları ile gelişme potansiyeline ilişkin görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurmaktadır.

Bu anlayışla ESİAD, sanayileşme, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme konularından iş dünyasına ve topluma farkındalık yaratarak katkı sağlayacak toplantılar düzenlemiş ve projeler yürütmüştür.

30 yıldır iş dünyasında sivil toplum anlayışının gelişmesi için öncülük yapmakta, bölgesel kalkınma yanında, özellikle toplumumuzun AB’ye üyelik sürecinde bilgilenmesi ve bilinçli bir katılım performansı göstermesi yönünde ciddi katkılarda bulunmaya çalışmaktadır. 20 yılı aşkın süredir ESİAD’ın ev sahipliği yaptığı İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bu çerçevede çok sayıda faaliyete ve projeye imza atarak Avrupa Birliği konusunda önemli bir referans noktası olma başarısını göstermiştir.