>

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

ESSİAD

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş insanları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır.

ESSİAD’ın Yürüttüğü Başlıca Projeler

  1. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. ESSİAD iş birliği kuruluşu olarak ilk önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile saha analizi gerçekleştirmiştir. Saha analizinin sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmekte olan eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön heyet organizasyonları ile küme üyelerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Tebliğ sayesinde, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmaktadır.

ESSİAD, sektördeki ilk işletme kümelenmesi olma özelliği ve Türkiye EHİS Sektörü’nün önemli çoğunluğunun yer aldığı bir bölgede bulunması sayesinde, üyelerinin ticari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla uluslararası alanda yenilikçilik ve kalite unsurlarını öne çıkartarak rekabet üstünlükleri tesis etmelerini sağlamaktadır. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yepyeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve ortak altyapının yönetilmesi amaçlanmaktadır.

  1. EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi Projesi,

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), EHİS (Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma) Sektörünü, İzmir’in Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kümelenme Potansiyeli en gelişmiş sektör olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak yapılan saha analizi ve çalıştaylar ile EHİS sektörünün yol haritası ortaya çıkarılmış ve sektörün ulusal Akredite Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.

Tüm iklimlendirme sektörü paydaşları tarafından desteklenen, ESSİAD tarafından çalışmaları sürdürülen EHİS LAB Projesi kapsamında kurulacak olan test ve analiz merkezinde cihaz kapasite, performans testlerinin yanı sıra yerinde test ve ölçüm hizmetleri, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de verilecektir.

  1. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile sektörde farkındalık yaratmak üzere teknik, kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri ile seminerler düzenlenmektedir.

  1. ESSİAD Okuldan İşe Projesi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mesleki eğitim almış öğrencilerin iklimlendirme sektörü hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, kariyer hedefleri tanımlanmakta ve ilgili kalifiye personel tarafından özgeçmiş hazırlama bilgileri verilmektedir. Fabrika ve teknik geziler bu projenin bir parçasıdır. Okuldan İşe Projesi 2012 yılından beri yürütülmekte olup 2017 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne proje olarak sunulmuş, 1 yıllık süre ile finanse edilmiştir.

Ayrıca ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesinde, Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortakları arasında yer almıştır. Proje kapsamında, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesini temsil eden; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği sayesinde, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün her iki bölge için değer zinciri analizi gerçekleştirilmiş, tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu yetkilerinin katılımı ile 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması” konferansı düzenlenmiştir.

Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır.