>

Denetleme Kurulu

Ali TOPÇU

Denetleme Kurulu Üyesi (ESİAD)

Yağmur YAROL

Denetleme Kurulu Üyesi (EGİAD)

Yaşar ZENGİN

Denetleme Kurulu Üyesi (İZSİAD)