>

İŞ İNSANLARI BÖLGESEL ÇAPTA GÜÇ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İŞ İNSANLARI BÖLGESEL ÇAPTA GÜÇ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İŞ İNSANLARI BÖLGESEL ÇAPTA GÜÇ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş ve güç birliği buluşmalarına devam ediyor. Federasyonlar ve üye dernekler arası iletişim ve etkileşimi güçlendirmek ve bölgesel işbirliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen BASİFED-GÜNMARSİFED İş ve Güç Birliği Ortak Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve ye dernek başkanların yani sıra, BASi-FED Baş Ekonomisti Prof.
Dr. Coşkun Küçüközmen ve Dr. Serdar Şahinkaya da katıldı. Toplantıda, iş dünyasının  sorunlarını gerçekçi bir şekilde dile getirebilmek, ekonomi politikalarına yön verebilmek adına sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğine, bunun da ancak dayanışma ile sağlanabileceğine vurgu yapıldı.

Bölge federasyonlarından ortak zirve hedefi

BASiFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TÜRKONFED şemsiyesi altında bölgesel olarak bir yapı oluşturan federasyonlarin kendi aralarında ilişkilerini güçlendirme amacıyla GESİFED'den sonra Güney Marmara Sanayi ve iş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ile buluşarak bu sürece devam ettiklerini söyledi. Kasalı toplantıların  sonunda bölge federasyonlari olarak ortak bir zirve düzenlemeyi amaçladıklarını  vurguladı. Güçlü derneklerin güçlü federasyonlar, güçlü federasyonlarında güçlü konfederasyonları oluşturacağı  dikkat çekilen söz konusu toplantıda, ortaya çıkan bu bölgesel dayanısmanın bir örnek teşkil ederek TÜRKONFED çatısı altındaki diğer federasyonlar da harekete geçireceginin altı çizildi .

Üyeler arası ticari işbirliğinin artırılması amaçlandı

GÜNMARSİFED Genel Sekreteri Erdoğan Dur ve BASİFED Genel Sekreteri Sinan Gültekin de federasyon faaliyetleri ve yeniden yapılanma süreçleri hakkında birer sunum gerçekleştirdiler. GÜNMARSİFED ve BASİFED üye dernek başkanları da kendi çalışmalar hakkında bilgiler paylaşırken, BASİFED Baş Ekonomisti Prof. Coşkun Küçüközmen, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.Her iki federasyonun da birbirlerini benchmark alarak bundan sonraki süreçte hayata geçirdikleri fikir, proje ve çalışmalarna  daha da değer katmanlarını  sağlayacak bu buluşma, üyeler arası ticaret işbirliğini artırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen, hızlı tanışma ve hızlı kartvizit alışverişi esasına dayanan Speed Network oturumu ile sona erdi.